Stadgar

Stadgar 2017

Läs stadgnarna här nedtill eller ladda ned dem här.

© 2020 Brf Runhällen

Org. nr. 716421-6777

Kontakt styrelsen@brfrunhallen.se