Nycklar

Nycklar


Här finns information om de nycklar som samtliga medlemmar bör ha tillgång till:Lägenhetsnyckel

Lägenhetsnyckeln är märkt med bokstaven "L" samt den bokstav som avser huset som lägenhet finns i (hus 1 = hus A, osv). Lägenhetsnyckeln går förutom till lägenheten även till entrédörren i det egna huset, din postbox, soprummet och cykelförrådet. För boende på bottenvåningen går den även till terassdörren. Om fler nycklar har tagits ut kan nyckeln ha en siffra efter bokstäverna.


Hushållsnyckel
Hushållsnyckeln är märkt med bokstäverna "HN" samt den bokstav som avser huset som lägenheten finns i. Hushållsnyckeln går till dörrarna till vindsförråden i det egna huset, elskåpet på bottenvåningen där husets och din elmätare finns, trädgårdsförrådet, entrédörren till hus 3 där tvättstugan finns och dit nyckeln också går. Om fler nycklar har tagits ut kan nyckeln ha en siffra efter bokstäverna.


Övriga nycklar

Utöver lägenhetsnyckeln och hushållsnyckeln bör du ha en propp märkt med ditt lägenhetsnummer samt nyckel till tavlan för tvätttider. Hyr du en parkeringsplats bör du ha en nyckel till elstolpen. Du bör även ha en nyckel som går till vattenskåpet i din lägenhet.


Saknar du en nyckel?

Om du saknar eller tappat bort en nyckel måste du själv beställa och bekosta en ny nyckel. För att beställa en ny nyckel måste du ha med dig en rekvisition undertecknad av föreningens nyckelansvarige till låsfirman.