Ventilation

Ventilation
Här finns information som berör ventilation och luftkvalitet i lägenheterna.


Luftfilter


Alla lägenheter är utrustade med Fresh Radiatordon med tillhörande flimmerfilter (2 filter per enhet) som är belägna under samtliga fönster med ventilationshål. Dessa flimmerfilter bör kontrolleras och bytas vartannat år. Styrelsen tillhandahåller dessa filter till priset av 100kr/st.


Tätningslister


De tätningslister som sitter i alla öppningsbara fönster och dörrar sedan husen byggdes bör bytas ut mot nya, mer tåligare tätningslister, för att lägenheterna ska hålla temperaturerna bättre under respektive säsong. Styrelsen tillhandahåller dessa tätningslister till priset av 15kr/m. För att ta reda på exakt hur många meter som krävs för just din lägenhet rekommenderas att du mäter alla fönster. En 3:a behöver exempelvis 53 meter för att täcka samtliga fönster (ca 4m per fönster).Köp faktureras separat från månadsavgiften.

Luftfilter.