Odlingslotter

Odlingslotter


Föreningen har 3st innegårdar som finns vid varje hus: 1-3, 5-7 och 9-11. Varje innegård har en odlingsyta som är uppdelad i lotter.


Odlingslotter kan nyttjas av medlemmar i föreningen och de tilldelas av styrelsen. När en odlingslott finns ledig utlyses detta i nyhetsristningarna med instruktioner om intresseanmälan. Den som bott längst i föreningen har förtur till odlingslotten.Bevattning

Odlingslotterna bör bevattnas enbart med hjälp av vattenkanna. Vattenkannan fylls enklast med hjälp av vattenkranen som finns vid respektive carport intill trädgårdsförrådet.