Brf Runhällen: STYRELSEN 2017–2018

 

Uno Sköld

Ordförande

070-527 42 57

Ekonomiredovisning

uno.skold@telia.com

 

Henrik Murray

Vice ordförande

070-770 46 66

Avtal, ekonomi, fastighetsgrupp

listor@henrikmurray.se

 

Anders Eriksson

Sekreterare

072-89 64 015

Nyhetsbrev, hemsida, gästlägenhet

anders.eriksson@mailbox.tele2.se

 

Eskil Häggström

Ledamot

0708-20 95 96

Fastighetsgrupp

steneskil.haggstrom@gmail.com

 

Timo Ekholm

Ledamot

073-787 75 68

Trädgårdsgrupp

timoekholm40@gmail.com

 

Rania Holm

Suppleant

070-379 56 96

P-platser, carportar

rania.holm@gmail.com

 

Thomas Rodell

Suppleant

070-735 28 12

Fastighetsgrupp

thomas@maingate-door.com

 

Uppdrag utanför styrelsen:

 

Rita Häggström

Tvättstuga

Valberedning

076-310 40 16

 

Evy Bergman

Valberedning

073-311 68 98

 

Ella-Britt Gustafsson

Nycklar

08-730 35 51

 

 

2017-06-07

 

Copyright © All Rights Reserved