Nyhetsristningar från Brf Runhällen, nr 1-19

För Dig som vill veta vad som händer i vår förening. Hemsida: http://brfrunhallen.se/

 

Nya medlemmar till styrelsen 2019

 

Det kan konstateras att till kommande styrelse behövs några nya medlemmar både ordinarie och suppleanter och vår förhoppning är att det finns några boende i föreningen som kan ta på sig ett styrelseuppdrag.

 

Som boende i en bostadsrätt har vi ett gemensamt ansvar för hus med tillhörande markområde. Det gäller att hålla husen i gott skick och markområdet prydligt och inbjudande. En styrelse behövs för att se till att utföra det som är nödvändigt och för att hålla koll på finanserna. Det är ett viktigt och ansvarsfullt arbete, många gånger stimulerande och utvecklande.

 

Därför hoppas vi på att flera boende är intresserade av att medverka i styrelsen.

Anmäl intresse till Henrik Murray tel 070 770 46 66 eller listor@henrikmurray.se han kan också ge en mer detaljerad upplysning om vad uppdraget innebär.

 

Sopsortering i repris

 

Efter julhelgen har vi märkt att sopcontainrarna har varit överfulla i våra sophus. Det har slängts stora kartonger och sopsäckar med okänt innehåll men som skramlat och troligen innehållit glas. En sådan sopsäck har blivit kvar eftersom sophämtarna inte velat ta med den.

 

Vi har som konsument skyldighet att sortera avfall t ex förpackningar, kartonger, glasflaskor, tidningar. Detta avfall skall lämnas till sopcontainrarna vid Centrumparkeringen och vi måste bli bättre på att sopsortera.

 

Tisdagsgruppen

 

Träffas på tisdagar kl 13.00 i veckor med ojämnt nummer, det blir alltså varannan vecka. Första gången blir tisdag 15 januari 2019. Var och en är välkommen att delta. Frågor som rör hus och trädgård diskuteras och åtgärdas i förekommande fall.

 

Julgranar

 

Kan lämnas kostnadsfritt till återvinning vid Centrumparkeringen Vikingavägen 2 på tjugondag Knut söndag den 13 januari mellan klockan 15.00 - 16.00.

 

 

 Utgiven 2019-01-11 av styrelsen för Brf Runhällen/Barbro Danielsson       

Nyhetsristningar från Brf Runhällen, nr 9 2018

 

-För Dig som vill veta vad som händer i vår förening. Hemsida: http://brfrunhallen.se/

Adventstider och levande ljus.

Uppmaningar:

1. Läs informationen om brand som sitter i entrén!

2. Lämna aldrig brinnande ljus och det gäller även värmeljus, utan uppsikt. Nu finns det även fina ljus med batterier.

3. Kolla även att brandvarnaren fungerar.

Om det brinner i din lägenhet:

1.Försök att släcka själv om elden är liten.

2.Om inte det går: Stäng av fläkten genom att vrida reglaget åt höger. Stäng fönster och dörrar i lägenheten. Ta med dig mobilen. Ta dig ut i trapphuset. Stäng ytterdörren efter dig. Ta dig ut via entrén, använd inte hissen. Ring/banka på alla dörrar som du passerar.

3.När du själv är utom fara: Ring 112.

Om det brinner i trapphuset eller det är rökfyllt:

1.Stäng ytterdörren och ring 112.

2.Om du bedömer att det börjar bli farligt: Ta dig ut på eller via balkongen och invänta hjälp.

Skydd mot brand

I alla hus finns uppe i taket en röklucka. Det är den som släpper in ljus i trapphuset. Vid brand går denna lucka upp för att få ut brand och rökgaser. Tyvärr kan denna lucka gå upp vid andra tillfällen som är allvarligt om det sker vid otjänlig väderlek. Vi kan få våra trapphus förstörda. Därför har vi en inplanerad service vart tredje år. För denna service och för att vi snabbt och tryggt skall få ner luckorna om det händer ordnar vi nu i dagarna säkerhetsåtgär-der på taken. 

Luciakaffe inbjudan

Luciadagen – torsdagen den 13 december mellan klockan 15-18 bjuder föreningen på kaf-fe/te, glögg, pepparkakor och lussebulle. Hjärtligt välkomna på eftermiddagen när det passar.

Avgifter 2019

Styrelsen har beslutat att avgifter för 2019 skall förbli oförändrade.

Utgiven 2018-11-20 av styrelsen för Brf Runhällen   

 

Nyhetsristningar från Brf Runhällen, nr 8 2018

-För Dig som vill veta vad som händer i vår förening.

 

Inbjudan   

till medlemsmöte tisdagen den 6 november 2018.

Tid: klockan: 19.00 till som längst 21.00

Plats: Centrumkyrkan församlingssalen, Vikingavägen 1, Vallentuna

Ingång från den stora parkeringen

Kaffe/te med bröd serveras.

 

Ärenden

Budgeten 2019

På dagordningen står framför allt budgeten. Målsättningen har varit att försöka hålla budgeten i balans och att medlemsavgiften skall förbli oförändrad 2019.

 

Här finns en del områden för diskussion.

Hur kan vi påverka kostnaderna?

Exempelvis fjärrvärme, vatten, el, sophämtning, som är en av de tyngre posterna. Taxorna kan inte påverkas men kostnaden kan på sikt sänkas genom sparsamhet (vatten), trimning och investeringar.

Fastighetskostnader gård/mark är ett område som kan påverkas bland annat genom medlemmarnas eget arbete. Här finns synpunkter har vi erfarit. Kom och diskutera detta.

Ovannämnda är exempel på områden som kostnadsmässigt är möjliga att påverka. Med oförändrade avgifter finns inget utrymme till något nytt om vi inte tillsammans kan hitta områden för besparingar.

 

Underhållsplanen 2019

Här ingår planerat underhåll för t ex byggnaderna. Underhållsplanen revideras fortlöpande.

Slutord

Ovannämnda områden och övrigt i budgeten är viktigt att diskutera med medlemmarna som kan ha andra förslag och tankar i dessa och andra frågor.

 

Utgiven 2018-11-01 av styrelsen för Brf Runhällen/Barbro Danielsson

 

 

 

Nyhetsristningar från Brf Runhällen, nr 3, 2018

-För Dig som vill veta vad som händer i vår förening.

Årsstämma den 24 maj

Det är viktigt är att så många som möjligt kommer till stämman för att diskutera bland annat vår ekonomi, underhållsarbetet, tänkbara energiprojekt och inte minst för att välja föreningens kommande styrelse.

Plats: Centrumkyrkan, Vallentuna centrum. Tid: 19:00.

OBS! Motioner till stämman ska vara styrelsen tillhanda senast 19 april kl 18:00.      Dessa läggs i föreningens brevlåda Källvägen 1 eller via epost till anders.eriksson@mailbox.tele2.se.

Tisdagsgruppen

Vi bor i ett härligt, fint område. Skall vårt område vara snyggt och trivsamt måste det skötas. Av ekonomiska skäl har vi ingen fast fastighetsskötare längre. Vi som bor här gör det vi kan. Plocka skräp, rensa ogräs, klippa gräsmattan, städa soprummet, byta glödlampor och så vidare. Det vi inte kan klara själva lejer vi för. Tänk då på att när en utomstående gör jobbet så är det från din och min plånbok som pengarna tas. Hjälp oss att spara pengar till föreningen. Du som kan, vill och orkar är mycket välkommen till tisdagsgruppens arbetsmöten. Nästa träff är den 10 april kl 13:00. Vi samlas i föreningslokalen Källvägen 1 och avslutar eftermiddagen med gemensam fika.

Energiprojektet

Arbetet med energikartläggning av våra fastigheter pågår för fullt av Bravida. Denna kartläggning ligger till grund för att senare kunna genomföra energibesparingar och hur vi lägger in dessa i vår investerings- och underhållsplan. Utförlig rapport om energiprojektet ges på stämman.

Nya krafter till styrelsen

Vi efterlyser fortfarande personer som är intresserade antingen av att vara med i styrelsen eller av att göra en insats för föreningen på annat sätt. Uppgifter som kan ligga vid sidan om styrelsearbetet kan vara att svara för hemsidan, skriva detta nyhetsblad, fakturera mm. Vi behöver även hjälp med praktiska saker som byte av glödlampor, se till tvättstugan och gästlägenheten mm. Kan du vara med i styrelsen vänder du dig till valberedningen Rita Häggström, tfn 08-626 68 55 eller Evy Bergman, tfn 073-311 68 98. Kan vi få din hjälp med annat kontaktar du Uno Sköld tfn 070-527 425 7 eller uno.skold@telia.com .

 

Dagens tänkvärda citat: ”Vid en middag beror det inte så mycket på vad som står på bordet, utan vilka som sitter på stolarna” 😊

Styrelsen önskar alla en upptinande vårmånad!

Utgiven 2018–03–31 av styrelsen för Brf Runhällen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tidigare nyhetsblad:

 

Nyhetsristningar från Brf Runhällen, nr 2, 2018

-För Dig som vill veta vad som händer i vår förening.

Årsstämma hålls den 24 maj

Styrelsen vill åter påminna alla medlemmar om att Brf Runhällen har årsstämma den 24 maj. Detta för att så många som möjligt ska boka in detta datum i sina kalendrar. Stämman är ju föreningens högsta beslutande organ så det är viktigt att många kommer och diskuterar gemensamma, viktiga frågor som bokslut och budget, underhållsplan, energiprojekt med mera.

Plats: Centrumkyrkan, Vallentuna centrum. Tid: 19:00.

OBS! Motioner till stämman ska vara styrelsen tillhanda senast 19 april kl 18:00.          Dessa lägges i föreningens brevlåda Källvägen 1 eller via epost till anders.eriksson@mailbox.tele2.se.

Energiprojektet

Nu har styrelsen upphandlat företaget Bravida att göra en så kallad energikartläggning av våra fastigheter. Det innebär att de går igenom förbrukning av värme, el, vatten och en mängd andra faktorer för att se vilka besparingar vi kan göra med bibehållen – eller ökad! – trivsel och komfort i lägenheterna. I slutändan tror vi att det går att spara betydande summor genom förbättringar och andra åtgärder. Enligt Bravidas tidplan kommer deras arbete att slutföras under april. Styrelsen kommer att ge en utförlig rapport om resultaten från denna energikartläggning på årsstämman den 25 maj.

Vi behöver ersättare och hjälp

Två personer flyttar från föreningen och lämnar därmed styrelsen, Anders Eriksson och Eskil Häggström. Vi behöver alltså nytt folk i styrelsen men även personer som kan hjälpa oss med andra uppgifter och som har dator och en viss datorvana. I styrelsearbetet behöver vi en sekreterare som bland annat svarar för kallelser och protokoll. Uppgifter som kan ligga vid sidan om styrelsearbetet kan vara att svara för hemsidan, skriva detta nyhetsblad, fakturera mm. Vi behöver även hjälp med praktiska saker som byte av glödlampor, se till tvättstugan och gästlägenheten mm. Kan du vara med i styrelsen vänder du dig till valberedningen Rita Häggström, tfn 08-626 68 55 eller Evy Bergman, tfn 073-311 68 98. Kan vi få din hjälp med annat kontaktar du Uno tfn 070-527 425 7 eller uno.skold@telia.com .

Luftfilter

Rena luftfilter är viktiga för inomhusmiljön, se gärna över dem en gång per år. Om de inte blivit bytta på länge är det kanske dags nu. Föreningen har kvar ett antal filter till det gamla självkostnadspriset 90 kr/styck. Kontakta Anders Eriksson, anders.eriksson@mailbox.tele2.se eller via mobil 072-89 64 015.

Dagens tänkvärda citat: ”Folk förstår inte vilken stor inkomstkälla sparsamheten är” 😊

Styrelsen önskar alla en solig vintermånad!

Utgiven 2018–02–28 av styrelsen för Brf Runhällen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tidigare nyhetsblad:

 

Nyhetsristningar från Brf Runhällen, nr 1, 2018

-För Dig som vill veta vad som händer i vår förening.

Föreningsstämma 2018 hålls den 24 maj

Redan nu vill styrelsen uppmärksamma alla medlemmar att det är stämma för Brf Run-hällen den 24 maj så att alla kan boka in detta i sina kalendrar. Det är viktigt med stor uppslutning, stämman är ju föreningens högsta beslutande organ och inte minst får alla en uppdatering om bokslut och budget, underhållsplan, energiprojekt och andra viktiga frågor.

Plats: Centrumkyrkan, Vallentuna centrum. Tid: 19:00.

OBS! Motioner till stämman ska vara styrelsen tillhanda senast 19 april kl 18:00.

Dessa lägges i föreningens brevlåda Källvägen 1 eller via epost till

anders.eriksson@mailbox.tele2.se.

Luftfilter

Det rekommenderas att hålla ett öga på sina luftfilter, se gärna över dem en gång per år. Kanske är det dags för dig att byta dina nu? Föreningen har kvar ett antal filter till det gamla självkostnadspriset 90 kr/styck. Kontakta Anders Eriksson, an-ders.eriksson@mailbox.tele2.se eller via mobil 072-89 64 015.

Ledig odlingslott

Sugen på att odla grönsaker och blommor? Nu finns en odlingslott i området Källvägen 1–3 ledig! Kontakta Uno Sköld, tel 070-527 42 57.

Plats i carport

För tydlighets skull vill styrelsen meddela att önskar man ha en plats i en carport så an-mäler man detta till Rania Holm, tel 070-379 56 96. Kölista för carportarna finns anslagen utanför tvättstugan, Källvägen 1.

Kasta rätt i soprummen!

I elboxen får endast kastas själva elprylen. Alltså den del som har elsladd eller har ett batteri. Inga kartonger och inte sladden till dammsugaren osv. OBS! Inga kartonger ska kastas i soprummet. Snälla respektera detta! Vi har tillgång till en stor källsortering nere vid parkeringen nedanför Systembolaget.

Efter bytet till Bredbandsbolaget

En del av oss har haft problem med att välja kanaler på fjärrkontrollen eller att återfå de ursprungliga kanalerna genom att låta TV-n göra en ny fabrikskanalsökning. Styrelsen vill veta om några av er fortfarande har dessa problem. Hör av er till Henrik Murray, 070-770 46 66.

Dagens tänkvärda citat: ”Åsikter är som spikar; ju mer man hamrar på dem, desto hårdare sitter de.” 😊

Styrelsen önskar alla medlemmar en skön vintermånad!

Utgiven 2018–01–30 av styrelsen för Brf Runhällen.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tidigare nyhetsblad:

Nyhetsristningar från Brf Runhällen, nr 12, 2017

-För Dig som vill veta vad som händer i vår förening.

Tisdagsgruppen träffas på onsdag!

Just det, årets sista gemensamma arbetsinsats gör vi onsdag 27 december. Vi som kan, vill och orkar samlas som vanligt klockan 13:00 i vår föreningslokal Källvägen 1. Efter det praktiska jobbet avslutar vi med fika.

Lite mer om gästparkeringen

Från och med den 1 januari 2018 måste man ha tillstånd för att parkera på vår gästparkering. Endast besökande till boende här i föreningen samt servicepersonal som styrelsen anlitar får parkera på vår gästparkering. Till besökande räknas även hemtjänstpersonal, städpatruller och servicepersonal som boende anlitar. Bil större än personbil, får använda gästparkeringen endast dagtid. För att markera att man har tillstånd måste man ha en tillståndslapp som sätts i den parkerade bilen. Varje hushåll kommer att få en lapp levererad i brevlådan. Vill man beställa ytterligare lappar (för att t ex kunna ge till någon som kommer ofta) kan sådana beställas av Uno till en kostnad av 40 kr/st. Dina tillståndslappar tillhör din lägenhet. För bevakning av att obehöriga inte parkerar här anlitar föreningen företaget Parkman. Den som felparkerat får betala en kontrollavgift vars storlek beslutas av kommunen. Var noggrann med era tillståndslappar så att gästerna kommer tillbaka.

Värmen i lägenheterna

Några anmälningar har lämnats om kalla lägenheter. Alla har rätt att ha minst 21 grader i sin lägenhet. Vid anmälan till styrelsen, att man har kallt i lägenheten, skall man alltid anmäla det gradtal man har. Innan man hör av sig till styrelsen finns det några åtgärder man ska pröva:

• Det går lätt att lufta elementen med en skruvmejsel.

• Radiatorn bör ”motioneras” från 0 till 8 några gånger då ventilen här kan ha hakat upp sig.

• Undvik att ha täta möbler eller gardiner framför elementen. Mycket viktigt runt termostaten. Det är värmen runt här som bestämmer värmen i rummet.

Om det av rapporterna framgår att det måste vara något fel i undercentralen kollar vi först om det är något vi själva kan åtgärda och sedan i andra hand anlitar E-on som kan ge oss snabb service.

Balkongprojektet

Balkongprojektet är nu avslutat gentemot entreprenören Blidö Mur & Puts och de sista fakturorna är betalda.

 

Dagens tänkvärda citat: ”Mitt minne är som en julkalender – full av luckor.” 😊

 

Styrelsen önskar alla medlemmar en God Jul och ett Gott Nytt År!

Utgiven 2017–12–21 av styrelsen för Brf Runhällen.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tidigare nyhetsblad:

Nyhetsristningar från Brf Runhällen, nr 11, 2017

-För Dig som vill veta vad som händer i vår förening.

Luciakaffe

Luciadagen – onsdagen den 13 december bjuder föreningen på glögg, kaffe och bulle i vår föreningslokal Källvägen 1. Vi har öppet hus mellan kl 15-18 så välkommen när det passar.

Gästparkeringen

Från och med den 1 januari 2018 måste man ha tillstånd för att parkera på vår gästparkering. Endast besökande till boende här i föreningen samt servicepersonal som styrelsen anlitar får parkera på vår gästparkering. Mer info kommer i nästa nummer av Nyhetsristningarna.

Vintern närmar sig

Det är fint med årstidens växlingar och nu närmar vi oss det som skall var den vita tiden.  Tyvärr så blir det inte på en gång så vackert som man önskar. Vi får mycket växlingar med slaskväder, frost och snö. Som förra året anlitar vi Tommy Pantemo för snöröjningen. Han plogar och sandar parkeringen och alla gångvägar. Snö som kommer in framför våra portar måste vi som bor här själva ta bort. Snöspade kommer att finnas innanför varje port. Ibland kan det även behöva sandas och sandlådor finns i varje område. Kolla även framför soprummet och förrådens dörrar. Det är viktigt att alla vi som kan hjälps åt med detta säkerhetsarbete.

Nu den mörka årstiden

Den här tiden är det viktigt att den belysning vi har även fungerar. Trasiga lampor anmäls i första hand till Eskil, tfn 070-8209596 eller Henrik, tfn 070-7704666. Det går även bra att anmäla till övriga i styrelsen. Namn och tfn nummer finns i trapphuset. Vi tar gärna emot hjälp.

Bredbandsbolaget

Styrelsen vill påminna om att basutbudet på 17 kanaler ingår i avgiften som föreningen betalar. Den som vill ha ytterligare kanaler får betala det själv. Om Du misstänker att Du betalar för mycket så kontakta Bredbandsbolaget, www.bredbandsbolaget.se eller telefon 0200-116 500.

Hissarna

Om man sitter fast i hissen skall man ringa I.T.K.AB på det telefonnummer som står i hissen. Alla övriga fel skall anmälas till Eskil Häggström, 070–820 95 96 eller i andra hand till Henrik Murray, 070–770 46 66.

 

Dagens tänkvärda citat: ”Lev för att lära så lär du dig att leva.” 😊

 

Styrelsen önskar alla medlemmar en skön december!

Utgiven 2017–12–08 av styrelsen för Brf Runhällen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tidigare nyhetsblad:

Nyhetsristningar från Brf Runhällen, nr 10, 2017

-För Dig som vill veta vad som händer i vår förening.

Medlemsmöte 18 oktober

Som Du kanske redan har noterat så hålls möte för alla medlemmar den 18 oktober kl 19:00 i Centrumkyrkan. Vi kommer då att samtala om några viktiga frågor, nämligen un-derhåll av våra fastigheter de närmaste 10 åren samt budget och lägenhetsavgifter för 2018. Om Du inte bokat in datumet redan så gör gärna det, det är viktigt att många kom-mer. Förslag till budget och underhållsplan kommer att skickas ut via mejl inför med-lemsmötet. De som önskar papperskopior hör av sig till Uno Sköld.

Byte av leverantör av analog TV

Den 20 november flyttas föreningens avtal med Canal Digital Kabel TV till Bredbandsbola-get. Det betyder att Bredbandsbolaget blir ny leverantör av analog TV. I samband med överflyttningen uppstår ett mindre avbrott i tjänsten. För att få tillgång till alla kanaler måste alla boende göra en kanalsökning som får utföras tidigast kl 18 aktuell dag.

Värmen i lägenheterna

Några anmälningar har lämnats om kalla lägenheter. Alla har rätt att ha minst 21 grader i sin lägenhet. Vid anmälan till styrelsen, att man har kallt i lägenheten, skall man alltid anmäla det gradtal man har. Innan man hör av sig till styrelsen finns det några åtgärder man ska pröva:

• Det går lätt att lufta elementen med en skruvmejsel.

• Radiatorn bör ”motioneras” från 0 till 8 några gånger då ventilen här kan ha hakat upp sig.

Om det av rapporterna framgår att det måste vara något fel i undercentralen kollar vi först om det är något vi själva kan åtgärda och sedan i andra hand anlitar E-on som kan ge oss snabb service.

Spolning av avlopp

Om man har problem med översvämmande avlopp från sin tvättmaskin ligger det på den boende att genom egen försorg åtgärda detta. Styrelsen kan ge tips på hantverkshjälp.

Obehörig användning av gästparkering

Redan nu vill styrelsen varsko om att vi från och med årsskiftet ämnar anlita Parkman för kontroll av gästparkeringen. Alla boende kommer att få parkeringstillstånd att ge till sina besökare så att inte dessa drabbas av böter.

 

Dagens tänkvärda citat: ”Om man inte får det man gillar får man gilla det man får” 😊

 

Styrelsen önskar alla medlemmar en färgsprakande höst!

Utgiven 2017–10–11 av styrelsen för Brf Runhällen.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tidigare nyhetsblad:

Nyhetsristningar från Brf Runhällen, nr 9, 2017

-För Dig som vill veta vad som händer i vår förening.

Medlemsmöte 18 oktober

Den 18 oktober kl 19:00 hålls medlemsmöte i Centrumkyrkan angående några viktiga frågor, nämligen underhåll av våra fastigheter de närmaste 10 åren samt budget och lägenhetsavgifter för 2018. Det är viktigt att du bokar in detta datum så att vi får många medlemmar som diskuterar dessa viktiga frågor.

Tisdagsgruppen – still going strong!

Tisdagsgruppen fortsätter att träffas! Vi samlas alltså tisdagar kl 13:00 i föreningslokalen. Inledningsvis brukar vi ta upp aktuell information om föreningen och samtala kring detta. Sedan går vi ut och arbetar en stund om vädret tillåter och avslutar med gemensam fika 14:30. Att komma till Tisdagsgruppen är ett bra sätt att umgås med grannarna, få saker gjorda och därmed spara pengar till föreningen. Välkommen!

Man kan också göra en arbetsinsats vid andra tider om det passar bättre. Plocka gärna äpplen att äta och ta bort fallfrukt. Svampar i gräsmattorna ska också bort, lägges i brun påse i matkomposten De som orkar kan klippa gräset. Gräsklipparen finns i boden i carporten Källvägen 5–7. Skriv upp körtiden i anteckningsboken. Skräp-plockning är också en ständigt aktuell uppgift.

Brandskydd

Alla ombedes läsa det nyuppsatta anslag om brandskydd som nu sitter i alla portar.

Underhållsplan

Styrelsen arbetar vidare med en långsiktig, uppdaterad underhållsplan för föreningen. SBC har varit här och gjort en besiktning av fastigheterna. De återkommer med förslag som styrelsen sedan diskuterar och bakar in i budgeten för kommande år.

Korta notiser

• Påminnes om att endast ludd från torktumlaren ska läggas i sop-påsen i tvättstugan. Annat skräp tas med och läggs i sopstation.

• Nya portkoden: Ni som har hemtjänster, var vänlig meddela dem er nya kod.

• Ni med bilplats. Snälla, parkera inom rutan! Tänk på grannarna. Tack.

Obs! De gamla portkoderna kommer att tas bort kommande vecka, så använd din nya kod (som du fått i brevlådan) från och med nu!

 

Dagens tänkvärda citat: ”Bara för att du har rätt behöver inte jag ha fel.” 😊

 

Styrelsen önskar alla medlemmar en skön oktober!

Utgiven 2017–09–29 av styrelsen för Brf Runhällen.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tidigare nyhetsblad:

Nyhetsristningar från Brf Runhällen, nr 8, 2017

- För Dig som vill veta vad som händer i vår förening.

Höstfesten

Höstfesten blev mycket lyckad med ca 50 deltagare och fint väder. Allt fungerade mycket bra. Flera av medlemmarna ställde upp och hjälpte till så ett stort tack till de som hjälpte till före, under och efter festen.

Tvättstugan

En liten påminnelse om att tvättstugan är till för tvätt av kläder, lakan, handdukar och liknande från det egna hemmet. Maskinerna är dock inte dimensionerade för matt-tvätt. Tvätt som hör till verksamhet utanför hemmet hänvisas till tvättinrättning.

Se anslag i tvättstugan angående hur maskinerna ska skötas. Observera att endast ludd från torktumlaren ska läggas i sop-påsen. Annat skräp tas med och läggs i sopstation.

Ventilation

Bostadsrättslagen och våra stadgar anger vem som svarar för en lägenhets skick. Både i Bostadsrättslagen och i våra stadgar står det "Bostadsrättshavaren svarar inte för reparation av ledningar för avlopp, värme, gas, elektricitet och vatten, om föreningen har försett lägenheten med ledningarna och dessa tjänar fler än en lägenhet. Detsamma gäller ventilationskanaler". Varje lägenhet hos oss har ett eget ventilationssystem. Genom den fläkt som finns bakom kryddhyllan sugs luften från badrummet och klädkammaren och självklart från själva lägenheten upp genom en helt egen kanal som går upp till taket. För att följa lag och stadgar är det varje lägenhetsinnehavares ansvar att byta fläkt när den inte fungerar. Kan man tolka Bostadsrättslagen och våra stadgar på något annat sätt?

Medlemsmöte 18 oktober

Den 18 oktober kl 19:00 hålls medlemsmöte i Centrumkyrkan angående några viktiga frågor, nämligen underhåll av våra fastigheter de närmaste 10 åren samt budget och lägenhetsavgifter för 2018. Det är viktigt att du bokar in detta datum så att vi får många medlemmar som diskuterar dessa viktiga frågor.

Tisdagsgruppen - gräsklippning

Vi anlitar inte Mats Lindberg längre, så det är bra om flera som är hemma kan gör en insats. Att komma till Tisdagsgruppen är ett bra sätt att umgås grannar emellan. Samling kl 13:00 på tisdagar i föreningslokalen. Så ett litet trädgårdstips: Förmultnande växtdelar läggs i komposten, kvistar och grenar läggas mellan grushögen och komposten.

 

Dagens tänkvärda citat: ”Allt bör göras så enkelt som möjligt, men inte enklare.” 😊

 

Styrelsen önskar alla medlemmar en fortsatt skön sensommar!

Utgiven 2017–08–31 av styrelsen för Brf Runhällen.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tidigare nyhetsblad:

Nyhetsristningar från Brf Runhällen, nr 7, 2017

-För Dig som vill veta vad som händer i vår förening.

Balkongprojektet

Den 8 juni hade vi en slutbesiktning av vårt balkongprojekt. Besiktningen utfördes av Walger byggkonsult. Det är en helt fristående neutral besiktning både från entreprenören och vår förening. Vi får rätta oss efter besiktningsprotokollet liksom entreprenören. De anmärkningar som noterades skulle vara åtgärdade senast den 2017-07-08. De flesta åtgärder skall även vara åtgärdade men det kan finnas oklarheter. Av er som varit berörda ber vi nu om hjälp. Utgångspunkten är hur balkongerna var när projektet startade i början av augusti 2016. Vid bedömningen skall ni bortse från:

• Hål i betonggolvet som blivit av uppsatta stämp. Kommer att åtgärdas genom styrelsen.

• Springan mellan betonggolv – tak och den nya stålbalken. Detta gäller inte de översta våningarna och gäller endast inglasade balkonger. Kommer att åtgärdas genom styrelsen.

Med utgångspunkt från ovanstående ber vi er meddela oss om kvarstående brister.  Ange särskilt sådant som:

• Finns upptaget i besiktningsprotokollet men ej åtgärdats.

• Inlämnad anmärkning som ej uppmärksammats vid besiktningen.

Inlämnas skriftligt senast den 30 juli till uno.skold@telia.com  eller kontakta Henrik Murray, tfn 070-7704666 för personligt råd.

Projektet ”Målstyrd energiförvaltning”

Vår förening har gått med i projektet ”Målstyrd energiförvaltning” som drivs av Energi- och klimatrådgivningen i Stockholmsregionen. Du kan läsa mer om dem på www.energiradgivningen.se .

Projektet går ut på att ge Brf:er stöd att minska energikostnaderna. Vi kommer bland annat att få handledning i att beställa energikartläggning och stöd vid upphandlingar och att utvärdera anbud. Ett första informationsmöte om detta hölls i våra lokaler den 13 juni, och hela 13 medlemmar var med och lyssnade på projektledaren Eva Jernnäs. Vi kommer självklart att fortlöpande rapportera om hur projektet framskrider.

Porttelefonerna – nya låskoder

Från och med 8 augusti kommer det inte att gå att ringa från porttelefonerna till lägenheterna. Självklart fungerar dock portkoderna som vanligt.

Lite om hus & trädgård

Anmäl trasiga lampor eller andra saker som gäller husen till Eskil eller Henrik. Barnvagnar, rollatorer mm får av brandsäkerhetsskäl inte förvaras stadigvarande i trapphusen. Alla förmultnande växtdelar läggs i komposten, kvistar och grenar läggs mellan grushögen och komposten.

 

Dagens tänkvärda citat: ”Mod är det som behövs för att ställa sig upp och tala; mod är också det som behövs för att sitta ned och lyssna” 😊

 

Styrelsen önskar alla medlemmar en fortsatt skön sommar!

Utgiven 2017–07–25 av styrelsen för Brf Runhällen.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tidigare nyhetsblad:

Nyhetsristningar från Brf Runhällen, nr 6, 2017

-För Dig som vill veta vad som händer i vår förening.

Årsstämman

Nu har årets stämma avhållits! Vi var 38 personer som samlades i Centrumkyrkan. Protokollet från stämman har nu anslagits i portarna och lagts ut på hemsidan. Resultatet från medlemsenkäten presenterades efter stämman.

Medlemsenkäten

Den medlemsenkät som gick ut i slutet av april fick en bra respons, 46 svar har kommit in. En viktig del var att få reda på hur kommunikationen fungerar i föreningen. I den tryckta versionen finns stapeldiagram på svaren

Styrelsen kommer att arbeta vidare med alla inkomna förslag och kontakta de personer som visat intresse att deltaga på olika vis.

Porttelefonerna

Från och med 8 augusti kommer det inte att gå att ringa från porttelefonerna till lägenhet-erna. Självklart fungerar dock portkoderna som vanligt.

Fullt i sopcontainern?

För att inte sopcontainrarna ska bli överfulla, tänk på följande:

* Kartonger och annat skrymmande ska kastas på återvinningsstation, inte i vårt soprum.

* Sortera soporna bättre! Använd bruna påsar och de bruna behållarna i soprummet för komposterbart matavfall. Bra både för miljön och föreningens ekonomi.

 

Dagens tänkvärda citat: ”Ingenting gott kommer till den som bara väntar!” 😊

 

Styrelsen önskar alla medlemmar en skön och grön sommar!

Utgiven 2017–06–01 av styrelsen för Brf Runhällen.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tidigare nyhetsblad:

Nyhetsristningar från Brf Runhällen, nr 5, 2017

-För Dig som vill veta vad som händer i vår förening.

Ordinarie årsstämma 18 maj

Nu är det dags för ordinarie årsstämma som hålls torsdag den 18 maj kl 19:00 i Centrumkyrkan. Det är viktigt att de som har möjlighet kommer för att diskutera våra gemensamma frågor.

Stämmohandlingar har nu lagts i samtliga brevlådor. När det gäller stadgeändringsförslaget (samma som inför extrastämman i februari) finns det anslaget i alla trapphus. Alla dokument finns dessutom nu tillgängliga på vår hemsida http://brfrunhallen.se/ . Önskar du stadgeförslaget via epost eller på papper så hör av dig till Anders Eriksson, telefon      072-89 64 015 eller anders.eriksson@mailbox.tele2.se.

Efter stämman ger styrelsen information om balkongprojektet och andra aktuella frågor.

Medlemsenkäten

Vi har glädjande nog hittills fått in 45 svar på den medlemsenkät som gick ut i slutet av april. På årsstämman 18 maj kommer resultaten att presenteras – spännande!

För de som av någon anledning inte lämnat in ett svar finns det fortfarande chans att göra det. Senast under stämman går det bra att lämna sin enkät till Anders Eriksson. Den kommer förstås inte med i redovisningen då, men kommer att beaktas i styrelsens fortsatta arbete.

Porttelefonerna

Från och med 8 augusti kommer det inte att gå att ringa från porttelefonerna till lägenheterna. Vi har sagt upp det avtalet på grund av höga kostnader och låg användning.

Självklart fungerar dock portkoderna som vanligt.

 

”Tisdagsgruppen”

I april körde vi igång det som kallas ”Tisdagsgruppen”. Det är helt enkelt så att de som kan, vill och orkar samlas på tisdagar klockan 13:00 i föreningslokalen, Källvägen 1. Vi gör lite olika saker, det kan exempelvis vara arbete med grönytorna eller städning. Vi avslutar med gemensam fika i föreningslokalen. Tanken är att vi fortsätter med detta under våren och försommaren. Vid regn och rusk håller vi dock oss hemma. Ingen anmälan, välkommen!

 

Dagens upplyftande citat:

”Om man kan vara glad åt lite har man mycket man kan vara glad åt!” 😊

 

Styrelsen önskar alla medlemmar en härlig försommar!

Utgiven 2017–05–14 av styrelsen för Brf Runhällen.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tidigare nyhetsblad:

Nyhetsristningar från Brf Runhällen, nr 4, 2017

- För Dig som vill veta vad som händer i vår förening.

Observera: sandsopning 11 och 12 april

Den 11 april kommer sandsopning av carportar och gångvägar att ske. Det betyder att alla bilar som står i carportar måste parkeras på annan plats den dagen.

Den 12 april kommer andra parkeringsytor att sandsopas, vilket innebär att de som har parkeringsplats utomhus måste parkera sina bilar på annan plats den dagen.

Inglasning av balkonger/uteplatser

Flera medlemmar har uttryckt intresse av att glasa in sin balkong/uteplats. Är du också intresserad så hör av dig till Timo Ekholm, telefon 08-511 720 77, så kanske det går att samordna en gemensam beställning.

Ordinarie årsstämma 18 maj

Ordinarie årsstämman hålls den 18 maj med start kl 19:00 i Centrumkyrkan. Påminnes om att motioner till stämman skall vara styrelsen till handa senast 12 april. Motioner lämnas i föreningens brevlåda Källvägen 1 eller via mejl till anders.eriksson@mailbox.tele2.se .

Byte av luftfilter

Att byta luftfilter är något som varmt rekommenderas om filtren är äldre än ett år. Vill Du också byta luftfilter, kontakta Anders Eriksson, anders.eriksson@mailbox.tele2.se eller 072-89 64 015.

Balkongprojektet

Allt som skall vara inglasat är inte klart men så fort en inglasning är klar så måste balkongen kollas av. Eventuella anmärkningar skrivs ner och lämnas till styrelsen snarast. Lämna dina anmärkningar till Uno Sköld, Källvägen 9, kod 1085 eller e-post uno.skold@telia.com . Observera att det gäller endast sådant som entreprenören inte fullföljt eller på något sätt har skadat. Era anmärkningar kommer sedan att tas upp vid garantibesiktningen.

Städ-dagar!

För att få det fint på våra gårdar och för att bygga gemenskap här på Källvägen så träffas vi, de som kan, vill och orkar, på tisdagar klockan 13:00 i föreningslokalen, Källvägen 1.

Vi fördelar arbetsuppgifter och städar våra gårdar tillsammans. Vi avslutar med gemensam fika i föreningslokalen. Ingen anmälan, välkommen! 😊

Tanken är att vi ska fortsätta med tisdagsträffarna under hela våren.

 

Till sist: Använd gärna de bruna påsarna som finns i soprummet för sortering av matavfall.

 

Styrelsen önskar alla medlemmar en skön vår!

Utgiven 2017–04–01 av styrelsen för Brf Runhällen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tidigare nyhetsblad:

Nyhetsristningar från Brf Runhällen, nr 3, 2017

-För Dig som vill veta vad som händer i vår förening.

 

Ordinarie årsstämma 18 maj

Ordinarie årsstämma hålls den 18 maj med start kl 19:00 i Centrumkyrkan. Kallelse med dagordning och övriga handlingar går ut under april månad. Observera! Medlemsförslag (alltså motioner) till stämman skall vara styrelsen till handa senast 12 april. Motioner lämnas i föreningens brevlåda Källvägen 1 eller via mejl till anders.eriksson@mailbox.tele2.se .

 

Balkongprojektet

Balkongprojektet börjar bli klart. Vi ber nu alla som varit berörda av projektet att kolla balkonger, uteplatser och övriga områden som berörts av projektet. De som har inglasade balkonger måste kolla särskilt noga att allt fungerar som det gjort tidigare. Allt som skall vara inglasat är inte klart men så fort en inglasning är klar så måste balkongen kollas av. Eventuella anmärkningar skrivs ner och lämnas till styrelsen snarast eller senast den 31 mars. Lämna dina anmärkningar till Uno Sköld, Källvägen 9, kod 1085 eller e-post uno.skold@telia.com. Observera att det gäller endast sådant som entreprenören inte fullföljt eller på något sätt har skadat. Era anmärkningar kommer sedan att tas upp vid garantibesiktningen.

 

Återvinningsrummen

På förekommen anledning vill styrelsen påminna om att det är viktigt att vi sorterar vårt avfall så noga som möjligt. Det spar pengar till föreningen, ökar trivseln och innebär att soporna kan återvinnas på ett bättre sätt. Se även anslag inne i återvinningsrummen. Här kommer en liten snabbguide:

Gröna kärl används för elapparater och elektronik. OBS i soprummet för Källvägen 1–3 finns också ett grönt kärl för hushållssopor.

Svarta kärl används för vanliga hushållssopor. OBS, se ovanstående punkt.

Bruna kärl är till för komposterbart matavfall.

Röda, mindre kärl är avsedda för glödlampor och batterier utan plast eller förpackningar.

Grovsopor som kartonger, emballage och tidningar ska inte kastas i soprummet. Sådant hänvisas till sopstationen nedanför Systembolaget. Detta gäller inte minst emballage till el-produkter.

 

Arbete med ventilationen

Har nu slutförts. Många medlemmar har tagit tillfället i akt och bytt luftfilter, något som varmt rekommenderas om filtren är äldre än ett år. Vill Du också byta luftfilter, kontakta Anders Eriksson, anders.eriksson@mailbox.tele2.se eller 072-89 64 015.

 

Styrelsen önskar alla medlemmar en skön vår!

Utgiven 2017–03–22 av styrelsen för Brf Runhällen.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tidigare nyhetsblad:

 

Nyhetsristningar från Brf Runhällen, nr 2, 2017

-För Dig som vill veta vad som händer i vår förening.

 

Extra årsstämma

Glädjande nog var vi 29 st medlemmar som träffades den 22 februari för att avhålla extra års-stämma. På mötet behandlades och antogs styrelsens förslag till revidering av föreningens stadgar. Samma förslag skall åter behandlas på den ordinarie stämman 18 maj för att träda i kraft. Vi genom-förde också fyllnadsval till styrelsen fram till ordinarie stämma. Henrik Murray, Källvägen 5, valdes till ordinarie ledamot och Åke Andersson, Källvägen 11, valdes till suppleant. Efter stämmoförhand-lingarna fikade vi och Uno gav information om budget, balkongprojektet, OVK, m.m.

Ordinarie årsstämma 18 maj

Den ordinarie årsstämman hålls den 18 maj med start kl 19:00 i Centrumkyrkan. Då vi har många viktiga frågor att diskutera är det viktigt att alla som har möjlighet är med på mötet. Så skriv in da-tumet i almanackan om Du inte gjort det redan!  Påminnes om att motioner till stämman skall vara styrelsen till handa senast 12 april. Motioner lämnas i föreningens brevlåda Källvägen 1 eller via mejl till anders.eriksson@mailbox.tele2.se .

Arbete med ventilationen

Har nu slutförts. Många medlemmar har tagit tillfället i akt och bytt luftfilter, något som varmt re-kommenderas om filtren är äldre än ett år. Filtren i vårt lager tog slut, men nya har beställts och är på väg. Vill Du också byta luftfilter, kontakta Anders Eriksson, anders.eriksson@mailbox.tele2.se eller 072-89 64 015.

Balkongprojektet

Fortfarande pågår arbete med återmontering av inglasningar. Senare i vår när det blir varmare ska också putsning och infärgning av fasaderna ske. Innan projektet kan anses helt avslutat ska också slutbesiktning göras.

Polisen informerar

Släpp ALDRIG in en obekant i hemmet! Tänk på att kontrollera om någon påstår sig för att:

- komma från hemtjänsten och vill göra ett besök. Kontrollring.

- kontrollera om någon påstår att man skall kolla brandvarnare, ventilation, läckage e. dyl. om du inte fått meddelande innan från hyresvärd, BRF, eller liknande.

- husläkare eller vårdcentral gör inte spontana hembesök utan föregående kallelse eller efter över-enskommelse. Kontrollring.

- Lämna ALDRIG ut bankkort eller kod till någon obekant person eller över data/ telefon.

Vid eventuella frågor kan du vända dig till Kommunpolis Vallentuna Stefan Dahlgren 070–3211081

Till sist…

Vid frågor eller problem, kontakta någon av personerna på styrelselistan i porten.

 

Styrelsen önskar alla medlemmar en solig vårvinter!

Utgiven 2017–02–27 av styrelsen för Brf Runhällen.

 

 

Nu påbörjas arbetet med ventilationen!

Hoppas alla har uppmärksammat att arbetet med ventilationen börjar i nästa vecka. Viktigt nu att alla ser till att lägenheten blir tillgänglig så att arbetet kan utföras.

• Observera att kryddhyllan måste tömmas på innehåll men kan sitta kvar.

• Frånluftsventilen i klädkammaren måste vara tillgänglig.

• Har man över ett år gammalt filter i uteluftsventilerna bör de bytas innan ventilations-teknikerna kommer. Vi har filter på lager och de kostar 90 kr styck. Varje "venti-lationshållare" har två filter. De som har svårighet att klara det själv kan få hjälp av någon från styrelsen eller granne.

Filter kan beställas hos:

Uno Sköld, 070-527 42 57, uno.skold@telia.com

eller

Anders Eriksson, 072-89 64 015, anders.eriksson@mailbox.tele2.se

 

Med vänlig hälsning,

Styrelsen Brf Runhällen

 

Kallelse till extra föreningsstämma för Brf Runhällen 22 februari 2017

Tid: 19:00.

Plats: Brf Kastanjens föreningslokal, Sommarvägen 11, ½ trappa ner.

 

Dagordning:

§1 Stämmans öppnande

§2 Val av mötesordförande

§3 Val av mötessekreterare

§4 Val av två protokollsjusterare, tillika rösträknare

§5 Fråga om kallelse till stämman behörigen skett

§6 Förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd)

§7 Styrelsens förslag till revidering av föreningens stadgar

§8 Kompletteringsval till styrelsen

a) En ordinarie ledamot fram till ordinarie stämma 2017

b) En suppleant fram till ordinarie stämma 2017

§9 Stämmans avslutande

 

Efter stämmans avslutande ger styrelsen aktuell information om exempelvis balkongpro-jektet, ekonomi och OVK (Obligatorisk VentilationsKontroll).

Kom gärna med förslag på åtgärder som ni tycker behöver göras i föreningen.

 

Stämmohandlingar

• Har anslagits i varje trappuppgång.

• Kan laddas ned här.

• Kan fås via epost, kontakta anders.eriksson@mailbox.tele2.se .

• De som inte själva har möjlighet att skriva ut handlingarna kan få papperskopior, kontakta anders.eriksson@mailbox.tele2.se eller via telefon 072-89 64 015.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tidigare nyhetsblad:

 

Nyheter från Brf Runhällen nr 1, 2017

-För Dig som vill veta vad som händer i vår förening. Hemsida: http://brfrunhallen.se/

 

Extra årsstämma 22 februari kl 19:00.

Brf Runhällen håller extra föreningsstämma den 22 februari med anledning av att föreningens stadgar ska revideras. Dels har en ny lag trätt i kraft som vi måste rätta oss efter, dels har styrelsen några egna förslag till förändringar. Dessutom behöver det göras kompletteringsval till styrelsen. Efter stämmoförhandlingarna fikar vi och styrelsen ger information om budget, balkongprojektet, OVK, m.m. Kallelse till den extra stämman kommer att tillhandahållas medlemmarna i god tid.  Påminnes också om att den ordinarie årsstämman hålls den 18 maj med start kl 19:00.

OVK – Obligatorisk Ventilationskontroll

Arbetet med OVK tar snart sin början. Fredagen den 27 januari kl 07:30 – 11:00 kommer firman Ventilation & Sotning, Täby, att göra felsökning av de defekta fläktar som konstaterades vid höstens OVK-besiktning. De 12 lägenheter/lokaler som berörs har fått särskilt meddelande om detta.

Det stora arbetet med lagning av defekta fläktar, rengöring, injusteringar och ny OVK besiktning kommer att utföras under tiden 6/2 – 14/2. Särskild information kommer om detta.

Snöröjning i portar

När det plogas på området bildas vallar framför portarna. Därför uppmanas alla som orkar och kan att hjälpas åt med att ta bort snön där. Redskap för detta finns i alla portar. Det finns också sandlå-dor där man kan hämta sand för halkbekämpning.

Sopsortering

Uppmaning att inte lägga hushållssopor i kärlet för el-avfall. Likaså uppmuntras användningen av matavfallspåsar som läggs i det mindre, bruna kärlet. Detta är miljövänligt och spar kostnader för föreningen. Kartonger ska inte placeras i soprummet utan i särskild container i sopstationen på par-keringen nedanför Systemet.

Vår Brf

Runhällen är medlemmar i SBC – Sveriges BostadsrättsCentrum AB. De har en hemsida, Vår Brf, som finns här: https://www.sbc.se/ . Inloggningsuppgifter till Vår Brf finns på din hyresavi.

Ny rutin för fakturering

För uthyrning av gästlägenheten, försäljning av luftfilter, mm kommer föreningen att från och med i år själv skicka ut fakturor. Sådant kommer alltså inte längre att debiteras på hyresavin flera måna-der senare.

 

Styrelsen önskar alla medlemmar en god fortsättning på 2017!

Utgiven 2017-01-22 av styrelsen för Brf Runhällen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tidigare nyhetsblad:

 

Nyheter från Brf Runhällen nr 6, 2016

-För Dig som vill veta vad som händer i vår förening. Hemsida: http://brfrunhallen.se/

Balkongprojektet

Den tunga delen av balkongprojektet kan nu sägas vara klart, alltså byte av stolpar och balkar från trä till stål. Men ännu återstår en del. Ingreppen i väggarna är i det närmaste lagade men färgningen måste vänta till ett stabilt vårväder. Altangolven är klara men det mesta av inglasningen återstår. Här har det strulat ordentligt. För att få fart på arbetet har vår entreprenör tvingats avbryta avtalet med den firma som tog ned glaspartierna. Den firma som är här nu har jobbat här tidigare med en del uppsättningar och det ser nu ut att fungera bra. Om vi bortser från färgningen skall allt vara klart vecka 3 2017 men det kommer säkert att behövas en del efterjusteringar till våren

OVK – Obligatorisk Ventilationskontroll

Det är nu klart att firma ”Ventilation och sotning”, Täby, kommer att åtgärda våra problem med ventilationen. Den första åtgärden kommer att bli att rätta till de brister som finns i systemet i en del lägenheter. Det kommer sedan att bli en totalrensning av till- och frånluftskanaler samt krydd-hylle-aggregrat och samtliga frånluftsventiler. Avslutningsvis blir det en injustering av luftflöden och ny OVK-besiktning. Alla som har uteluftsfilter som är äldre än ett år måste kolla smutsgraden och eventuellt göra ett byte. Varje uteluftsventil har två filter och ett filter kostar 90 kr. Denna åtgärd ligger på varje lägenhetsinnehavarares ansvar. Vi återkommer efter nyår med mera information och en mera exakt tidsplan. Det är viktigt att vi vid detta tillfälle får tillgång till alla lägenheter. 

Budget

Styrelsen har fastställt budgetförslag för 2017 och som framgått är hyresavgiften oförändrad. Åter-kommer med närmare presentation senare.

Obs! Extra årsstämma 22 februari

Föreningens stadgar behöver uppdateras bland annat utifrån förändringar i bostadsrättslagen. Med anledning av det kommer styrelsen att kalla till extra föreningsstämma den 22 februari. Boka gärna in datumet! Vi återkommer med formell kallelse och handlingar inför den extra årsstämman.

Ordinarie årsstämma 2017

Boka också in att föreningens årsstämma hålls den 18 maj med start kl 19:00.

Kanalförändringar

Från den 8 december ersätter Eurosport1 MTV. Det kan behöva göras en kanalsökning på din tv. Frågor? Ring Canal Digital, 0770-77 11 11 eller via www.canaldigitalkabel.se/fastighetsagare 

 

Styrelsen tillönskar alla medlemmar Ett Gott Nytt År!

Utgiven 2016-12-30 av styrelsen för Brf Runhällen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tidigare nyhetsblad:

Nyheter från Brf Runhällen nr 5, 2016

-För Dig som vill veta vad som händer i vår förening

 

Styrelsen inbjuder till medlemsmöte

Onsdagen den 16 november kl 19:00 i Centrumkyrkan (där vi hade vårt årsmöte). Vi tar upp frågor om balkongprojektet och vår ekonomi. Vi arbetar nu med budgeten för 2017. Inga beslut tas vid detta möte men för styrelsen är det viktigt att få in synpunkter från er som är delägare i Runhällen. Vad tycker ni är viktiga åtgärder som behöver utföras i vår förening?

 

Balkongprojektet

Vecka 32 startade vårt balkongprojekt. Vi är nu inne i vecka 42. Vi är alltså inne i elfte veckan. Inget hus är helt klart men arbetet har fortskridit till alla hus. Styrelsen har efter en del påstötningar fått en tidsplan som visar att det skall vara helt klart vecka 3 2017. Eftersom vi på nära håll kan följa arbetet anser styrelsen att det bör vara möjligt att pressa tidsplanen. Den broms vi sett är glasgruppen som skall vara först på plats och sist. Glasgruppen skall alltså ta ner glaspartierna och när renoveringen är klar sätta det på plats. Plint- och rivgruppen gjuter plintarna och river limträstolpar och balkar som skall bort. Sedan har vi smederna som sätter upp det nya stålet och som även hanterar balkongräckena. Hålet i väggarna efter balkarna lagas av mur- och putsgruppen. Det är fyra grupper som jobbar här och där arbetet går i varandra. Från vår sida är det viktigt att vi ser till att det inte blir något hinder i gruppernas arbete. El och vatten skall finnas, avstängningar skall respekteras och vi skall inte uppehålla grabbarna med långa samtal.  Kan vi möjligen uppnå målet att alla kan ha sin julgran på balkongen???

 

Blommor för övervintring

Var skall vi ha våra pelargonier när de skall gå till vila över vintern? Ett utrymme där blommorna inte fryser och det finns lite ljus. I trapphusen på taket på hissarna är det är tillåtet att förvara blommor MEN blommorna skall vara nerklippta, stå i krukor – kärl som är täta, inte placeras framför trappan till takluckan och namn på ägaren till krukorna skall finnas.

 

OVK – besiktning (Obligatorisk VentilationsKontroll)

Vi har nyligen utfört OVK-besiktning  i våra fastigheter. Inget hus har blivit godkänt vilket innebär att ett flertal åtgärder måste vidtas. Styrelsen utreder hur vi skall gå tillväga och återkommer.

 

För dig över 65 år

Gratis utdelning av halkskydd på Träffpunkten måndagen den 24 oktober kl 10-15.

 

Styrelsen tillönskar alla medlemmar en fortsatt skön höst!

Utgiven 2016-10-18 av styrelsen för Brf Runhällen. Hemsida: http://brfrunhallen.se/

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tidigare nyhetsblad:

Nyheter från Brf Runhällen nr 4, 2016

-För Dig som vill veta vad som händer i vår förening

 

OBS! Kontroll av ventilationssystem

Med början måndag den 5 september kommer Källvägens ventilationssystem att kontrolleras, en så kallad OVK (Obligatorisk VentilationsKontroll). Det innebär att firman som utför detta behöver tillgång till lägenheterna för sina mätningar. Arbetet börjar på Källvägen 1. Hur lång tid detta kommer att ta är svårt att säga, det kan ta 1-3 dagar.

Om du/ni inte har möjlighet att vara hemma dessa dagar så kan nyckel lämnas mellan 07:30 – 08:00 den 5 september i föreningslokalen. Passar inte den tiden så hör av dig till mig så kommer vi överens om annan tid.

Anders Eriksson, anders.eriksson@mailbox.tele2.se ,   072 – 89 64 015.

 

Renovering av limträbalkar

Enligt den information som tidigare lämnats ut så skulle projektet komma igång den 8 augusti på hus 11. Det skedde även på dagen. Vi kommer nu få se olika arbetslag jobba i projektet. Det första är det gäng som gjuter nya plintar och som även tar ner stolpar och balkar. Först drabbade är de som bor längst ner. Ett annat arbetslag sätter upp ställningar. När detta sker för ett hus måste balkongerna vara rena från möbler och annat som hindrar arbetet. I samband med resningen kommer balkongerna att spärras utifrån. Då det gäller markiser kommer företaget att ta ner och återmontera dessa. För att stabilisera ställningarna måste hål tas i våra väggar. Dessa kommer att sättas igen vid projektets slut. Tidigare regler för oss att inte borra hål i ytterväggarna gäller fortfarande. Ett särskilt arbetslag svarar för inglasningarna. Glas och balkongräcken kommer att förvaras på balkongerna. Sedan har vi arbetslaget ”smederna” som monterar upp stålstolpar och stålbalkar. Längre fram kommer flera arbetslag vara igång samtidigt och då även arbeten på flera hus.

 

Nytt torkskåp

Torkskåpet i tvättstugan fungerar inte för närvarande men kommer att bytas ut senast vecka 36.

 

Höstfesten!

Lördagen den 10 september med start kl 13:00 hålls årets traditionella höstfest. Du som är nyinflyttad i vår förening är extra välkommen att komma och träffa dina nya grannar. Vi håller till i mittersta carporten, så du som har bil där ombeds flytta ut den så att vi får plats.

Har Du möjlighet att hjälpa till med att bära bord, koka kaffe, m.m. så kom redan klockan 11:00.

Hjärtligt välkommen!

 

Sortering av avfall

Endast elektriska apparater ska läggas i el-behållaren, alltså inte kartonger och andra förpackningar.

 

Styrelsen tillönskar alla medlemmar en fortsatt skön sensommar!

Utgiven 2016-08-29 av styrelsen för Brf Runhällen. Hemsida: http://brfrunhallen.se/

 

Tidigare nyhetsblad:

 

Nyheter från Brf Runhällen nr 3, 2016

-För Dig som vill veta vad som händer i vår förening –

 

Höjning av lägenhetsavgifter

På stämman informerades det om att renoveringsarbetet med limträbalkarna kommer att medföra betydande kostnader. Styrelsen har av den anledningen nu beslutat om en avgiftshöjning på 3 % från och med juli.

 

Renovering av limträbalkar

Ett byggmöte med entreprenören Blidö Mur & Puts AB hölls den 15/6. Från det mötet kan rapporteras följande: Det blir inget "kom igång" före midsommar. Smeden börjar troligen sitt jobb vecka 32 men före dess skall ställningar byggas, inglasning mm plockas ner från balkongerna och en del annat förarbete utföras. Detta gäller hus 9 och 11.

Vi har dessvärre inte fått någon slutlig tidplan än, men så fort den kommer anslås den i portarna och på hemsidan.

 

Nya tvättmaskiner

Tvättstugan kommer att utrustas med tre nya tvättmaskiner. Av den anledningen kommer tvättstugan att vara avstängd onsdag den 29 juni. Samma dag klockan 15:00 blir det information om de nya maskinerna på plats i tvättstugan.

 

Brf Runhällens årsstämma

Torsdag den 26 maj höll Brf Runhällen årsstämma. Protokoll från stämman liksom kontaktlista till den nya styrelsen inklusive ansvarsområden finns anslagna i alla trapphus.

 

Höstfest!

Hösten verkar ännu mycket avlägsen, men för den som vill ha framförhållning i sin planering kan vi meddela redan nu att föreningens höstfest går av stapeln lördag den 10 september klockan 13:00.

 

Tips angående hemsidan

Har Du sett att vår hemsida http://brfrunhallen.se/ har uppdaterats på flera punkter? Nu finns det bland annat en ny flik som heter ”Gästlägenheten”. Där får Du information om föreningens gästlägenhet och kan se när den är ledig.

 

Styrelsen tillönskar alla medlemmar en skön sommar!

Utgiven 2016-06-17 av styrelsen för Brf Runhällen.

 

Tidigare nyhetsblad:

 

Nyheter från Brf Runhällen nr 2, 2016

-För Dig som vill veta vad som händer i vår förening -

 

Renovering av limträbalkar

Nu har en entreprenör, Blidö Mur & Puts AB, kontrakterats för renovering av limträbalkarna.

Information om när arbetena kan komma igång lämnas vid stämman den 26 maj.  Första etappen kommer att omfatta Källvägen 9 och 11.

Obs! På stämman den 26 maj kommer vår anlitade projektledare från SBC (Sveriges Bostadsrätts Centrum) och entreprenören från Blidö Mur & Puts AB att närvara och informera närmare om byggprocessen.

 

Brf Runhällens årsstämma

Torsdag den 26 maj håller Brf Runhällen årsstämma. Vi startar klockan 19:00 och håller till i Centrum- kyrkans lokaler, Vikingavägen 1. Det är viktigt att så många som möjligt kommer, inte minst därför att vi då får närmare information om renoveringen av limträbalkarna av de som ska utföra arbetet.

 

Röklukt i gästlägenheten

Upphandling pågår angående utförande av ventilationsbesiktning i alla lägenheter.

 

Tvättstugan

Tvättstugan kommer att vara stängd för installation av nya tvättmaskiner. Närmare information om tidpunkt kommer så snart leverans kan utlovas.

 

Gästparkering

Vi som bor i Runhällen ombeds att inte använda gästparkeringsplatserna. Dessa är reserverade för tillfälliga besökare. Det finns lediga platser att hyra för oss som bor här permanent. Det kommer att bli extra viktigt framöver att gästplatserna är tillgängliga då de som ska arbeta med limträbalkarna kommer att behöva disponera ett antal av dem för uppställning av containrar, mm.

 

Ju mer vi är tillsammans…

Det har kommit flera förslag på aktiviteter vi skulle kunna göra tillsammans. Exempelvis finns här en boule-bana i form av grusgången mellan 7:an och 9:an. Boule-klot finns att låna gratis i trädgårdsförrådet, Källvägen 5.

Det har också väckts tankar om att börja spela Bridge i föreningen. Likaså finns det medlemmar som är intresserade av att starta en bokcirkel. Hör av dig till styrelsen om du är intresserad av att vara med eller om du har andra förslag på gemensamma aktiviteter.

 

Styrelsen tillönskar alla medlemmar en skön sommar!

Utgiven 2016-05-19 av styrelsen för Brf Runhällen.

 

Tidigare nyhetsblad:

 

Nyheter från Brf Runhällen nr 1, 2016

-För Dig som vill veta vad som händer i vår förening -

Renovering av limträbalkar

Under januari har det tagits upp inspektionshål i fasaden på Källvägen 1. Detta för att kunna kontrollera infästningarna. Därefter har Tyréns färdigställt alla ritningar.

Under vecka 7 fick styrelsen handlingarna som skall ligga till grund för generalentreprenaden. Dessa granskades under helgen vecka 7 av Thomas, Barbro & Rolf.

Torsdag vecka 8 hålls möte med SBC för genomgång av tilltänkta anbudsgivare (i nuläget 5 stycken)

Måndag vecka 9 skickas anbuden ut.

Måndag vecka 12 skall anbuden vara inlämnade. Dessa kommer sedan att öppnas hos SBC med Rolf och Thomas som medverkande. Efter detta kommer en period på 2 veckor då anbuden utvärderas samt nya möten med tilltänkt entreprenör. Vi hoppas sedan att byggstart kan ske vecka 16-17. Dock måste det höjas ett varnade finger för att om ett antal entreprenör avböjer att lämna anbud kan det behövas ytterligare en runda med nya anbudsgivare.

Boka in 26 maj – dags för Runhällens årsstämma!

Den 26 maj håller Brf Runhällen sin ordinarie årsstämma. Boka in detta i Din almanacka redan nu, det är viktigt att många kommer och tar del av vad som händer i vår förening. En bostadsrättsförening är beroende av att medlemmarna tar aktiv del i vad som händer. Lokalen blir som förra året Pingstkyrkan i Vallentuna centrum.

Motioner till årsstämman skall vara styrelsen tillhanda senast 15 april.

Maila din motion till anders.eriksson@mailbox.tele2.se eller lägg den i pappersform i styrelsens brevlåda, Källvägen 3.

Försäkring – kollektivt bostadsrättstillägg

En bostadsrättsinnehavare ansvarar för bostadens fasta inredning – t.ex. golv, kakel och köksluckor. Bostadsrättsföreningen ansvarar för bland annat fastighetens stomme, tak, avlopp och vattenledningar. Brf Runhällen har genom IF tecknat ett så kallat kollektivt bostadsrättstillägg som komplement till fastighetsförsäkringen.  Det betyder att om en fastighet exempelvis drabbas av en vattenskada så ersätts såväl material- som arbetskostnader för att återställa den skadade fasta inredningen.    OBS att bostadsrättstillägget inte ersätter en normal hemförsäkring! Däremot behöver du som bostadsrättsinnehavare inte ha ett eget bostadsrättstillägg i och med att föreningen har tecknat ett kollektivt sådant för fastigheterna. Kostnaden ingår således i fastighetsförsäkringen. Kontakta ditt hemförsäkringsbolag och kontrollera så att du inte är dubbelförsäkrad.

 

Röklukt i gästlägenheten

Dessvärre känns det röklukt i gästlägenheten som kommer via fläktsystemet. Styrelsen fortsätter att undersöka detta och vi hoppas hitta en lösning snarast.

 

Nu ser vi fram emot våren!

Utgiven 2016-02-23 av styrelsen för Brf Runhällen.

 

Tidigare nyhetsblad:

 

Nyheter från Brf Runhällen nr 5, 2015

-För Dig som vill veta vad som händer i vår förening -

Renovering av limträbalkar

Ett inplanerat möte med Tyréns och SBC den 18 december angående den kommande renove-ringen blev dessvärre inställt på grund av sjukdom. Ett nytt möte kommer att bokas snarast möjligt på nyåret.

Trädbeskärning

Den 10 december fick föreningen hjälp att beskära och ta ner ett antal träd inom området. Styrelsen vill passa på att tacka Trädgårdsgruppen som har arbetat med planering och upp-märkning av träden.

 

Matavfalls-sortering

Glädjande är att de allra flesta nu hämtat ut de avfallspåsar som skall användas för matav-fall.  Behöver du påsar och/eller den ställning man har påsarna i, så kontakta Henny Åberg på telefon 08-511 772 98. Inte minst av miljöskäl är det bra om vi sorterar matavfallet för sig!

 

Sop-plockare finns i varje trädgårdsförråd

I varje trädgårdsförråd finns det numera sop-plockare att använda om man vill snygga upp exempelvis gångarna. Det som göms i snö kommer upp i tö.

 

Luftfilter till radiatorerna

Bakom de radiatorer som har ventilation finns en kassett innehållande luftfilter, som enligt tillverkaren filtrerar bort partiklar ur uteluften såsom allergener, pollen, bakterier, virus och partiklar från avgaser innan luften värms upp av radiatorn och sprids ut i rummet. Luftfilter behöver bytas när de blivit starkt nedsmutsade.

Ni som behöver nya luftfilter kan beställa sådana hos Henny Åberg tel 08 511 772 98 till självkostnadspris ca 90 kr/st (med reservation för ev. prishöjning). Kontant betalning er-fordras.

 

Gästlägenheten

Styrelsen påminner om att det från och med 1/1 kostar 200 kr/natt att hyra gästlägenheten.

 

Styrelsen vill tacka alla medlemmar för det gångna året och tillönska alla ett riktigt Gott Nytt 2016!

Utgiven 2015-12-30 av styrelsen för Brf Runhällen. Hemsida: http://brfrunhallen.se/

 

Tidigare nyhetsblad:

 

Nyheter från Brf Runhällen nr 4, 2015

- För Dig som vill veta vad som händer i vår förening -

Renovering av limträbalkar

Styrelsen har beslutat att renovering utförs som en Generalentreprenad. Anbudshandlingar är klara inom kort och då erbjuds entreprenörer att lämna anbud. Efter att anbud inkommit kan tidplan och kostnadsberäkning göras. Trolig byggstart blir i vår för att minska etableringskostnaderna.

 

Cykelförråden

Den 24 november kommer Kista yrkesgymnasium att ta hämta alla omärkta cyklar. Allra sista chansen att märka upp sin cykel innan dess, alltså!

 

Trädbeskärning

Trädgårdsgruppen har arbetat flitigt! Ett antal träd kommer att märkas upp som de anser bör beskäras eller tas ned. Den 10 december kl 08.00 kommer arborister ”Klätterapan AB” att beskära alternativt ta ned vissa träd. Viss del av parkeringsytan berörs och bilar behöver flyttas, mer info om detta kommer. Medlemmar som har synpunkter ombeds höra av sig via epost till Anders Eriksson anders.eriksson@mailbox.tele2.se eller till Barbro Danielsson    barbrocdanielsson@gmail.com senast 6 december.

 

Matavfalls-sortering

Glädjande är att de allra flesta nu hämtat ut de avfallspåsar som skall användas för matavfall.  Behöver du påsar och/eller den ställning man har påsarna i, så kontakta Henny Åberg på telefon 08-511 772 98. Inte minst av miljöskäl är det bra om vi sorterar matavfallet för sig!

 

Inga saker på våningsplanen

Det är viktigt att våningsplanen inte belamras med vagnar, rollatorer, mattor, prydnadssaker m m. Räddningstjänsten och boende måste ha fri passage i händelse av brand eller annan fara. Likaså försvåras städningen.

 

Luftfilter

Luftfilter skall anskaffas och kan beställas hos Henny Åberg tel 08 511 772 98 till självkostnadspris ca 90 kr/st (med reservation för ev. prishöjning). Kontant betalning erfordras.

 

Höjning av avgiften för gästlägenheten

Föreningens gästlägenhet har varit mycket flitigt utnyttjad denna sommar och höst, vilket är glädjande. Från och med 1 januari blir avgiften 200 kronor/natt.

 

Ha en skön höst trots regnrusket!

Utgiven 2015-11-21 av styrelsen för Brf Runhällen. Hemsida: http://brfrunhallen.se/

 

Tidigare nyhetsblad:

 Nyheter från Brf Runhällen nr 3, 2015

- För Dig som vill veta vad som händer i vår förening -

 

Höstfesten

Den 5 september samlades ett 50-tal Runhällen-medlemmar för en trevlig stund tillsammans med dragspelsmusik och god mat. Många bidrog med stolar, bord och gott humör. Tack alla som kom! 

 

Cykelförråden

Nu kommer Kista yrkesgymnasium att ta hand om de cyklar och andra tillhörigheter som står i cykelförråden och som inte är märkta.

 

Renovering av limträbalkar

Inte så mycket nytt att rapportera, vi ligger i fas med tidigare lämnad information. Styrelsen inväntar svar från kommunenen angående bygganmälan/bygglov.

 

Trädgårdsförråden

Sista chansen att märka verktyg och annat i trädgårdsförråden innan städning sker.

 

Matavfalls-sortering

Från och med 1 november kommer vi att sortera matavfall i speciella kärl i soprummen. Under vecka 44 (26-29 oktober kl 10-12) kommer Henny Åberg att finnas i föreningslokalen på Källvägen 1 för utdelning av de avfallspåsar som skall användas. Har du inte möjlighet att komma någon av dessa tider, så ring henne på telefon 08-511 772 98.

 

Ordningsregler för Brf

Tvättmaskinerna. Styrelsen utreder för närvarande en förnyelse av tvättmaskiner. Då detta är en betydande investering vill vi påminna om varsamhet med tvättmaskinerna. De får endast användas för hushållstvätt, ej grovtvätt eller matt-tvätt eller annan tvätt som inte har med hushållet att göra. Viktigt också att lämpligt tvättmedel för moderna maskiner används.

Matning av fåglar. Mata inte fåglarna. Det är i och för sig behjärtansvärt men tyvärr olämpligt i vårt område då det ökar förekomsten av råttor och sorkar

Varsamhet med de putsade ytterväggarna. Ställ inte trädgårdsmöbler, upplag m m mot de putsade ytterväggarna som är känsliga för fukt.

 

Hemsida

Nu har vår hemsida uppdaterats! Tanken är att där ska Du hitta uppdaterad information om vår bostadsrättsförening. Besök gärna http://brfrunhallen.se/ . Redaktör för hemsidan är Anders Eriksson, epost anders.eriksson@mailbox.tele2.se .

 

Styrelsen önskar alla en skön höst!

Utgiven 2015-09-30 av styrelsen för Brf Runhällen

 

Tidigare nyhetsblad:

 

Nyheter från Brf Runhällen nr 2, 2015

- För Dig som vill veta vad som händer i vår förening -

 

Nu är det höstfest!

Som Du säkert sett på anslag i Din port så är det höstfest för Brf Runhällen nu på lördag den 5 september klockan 15:00. Vi träffas i den mellersta carporten, de som har bilar där ombeds flytta dem senast 10.00 på förmiddagen.

Om du har lämpliga stolar och bord så ta gärna med dem så att alla får en chans att sitta. Ingen föranmälan behövs, välkommen!

 

Cykelförråden

För att kunna röja och få ordning i våra cykelförråd uppmanas alla att märka sina cyklar vilket meddelades i förra nyhetsbrevet.  De cyklar och andra tillhö-righeter i cykelförråden som inte är uppmärkta till 30 september, kommer att tas om hand av Kista Yrkesgymnasium

 

Gästlägenheten    

Vid långtidsuthyrning längre tid än en vecka får hyresgäst vara bredd att flytta om det är efterfrågan på lägenheten.                                                                                                                           

Renovering av limträbalkar och Balconas arbeten med balkongräcken

I nuläget ligger vi fas med den information som lämnades på årsmötet. Tyréns är klara med sitt arbete med konstruktionsritningar. SBC har upprättat en kon-trollplan för kommande entreprenad. Bygganmälan/bygglov är inlämnat till kommunen. (Här kan dock förseningar uppstå på grund av den mycket långa handläggningstiden). Under augusti-september slutför SBC arbetet med an-budshandlingarna och skickar ut dessa till ett antal tilltänkta entreprenörer.

Balconas utförda arbeten: Medlemmarna uppmanas än en gång att undersöka räckena och till styrelsen anmäla eventuella skador.

Trädgårdsförråden

Även våra trädgårdsförråd behöver ett lyft. Alla som har verktyg och annat där uppmanas att till att börja med märka sina saker.

 

Väl mött på höstfesten!                    Utgiven 2015-08-30 av styrelsen för Brf Runhällen

 

Tidigare nyhetsblad:

 

Nyheter från Brf Runhällen nr 1, 2015

- För Dig som vill veta vad som händer i vår förening -

 

Årsstämma 2015

För Dig som inte hade möjlighet att vara med på årsstämman den 28 maj kan vi rapportera följande.

-Renoveringen av fastigheternas limträbalkar kommer att pågå under året. För närvarande väntar vi på underlag så att upphandling av renoveringen kan genomföras. Vi återkommer så snart vi har närmare besked om arbetsplanering, mm.

Styrelsens kontaktperson är Thomas Rodell.

-Den nya styrelsens sammansättning finns anslagen i Din portuppgång.

-Där finns också ett anslag som visar kontaktpersoner för olika ansvarsområden.

 

Målningsgruppen

Ett stort tack till alla frivilliga som på ett förtjänstfullt sätt tvättat och målat våra carportar!

 

Höstfest

Än så länge känns hösten långt borta, men vi vill redan nu att Du bokar in lördag 5 september. Då planerar vi att ha en gemensam höstfest för föreningen. Mer info kommer!

 

Cykelförråden

För att få bättre ordning i våra cykelförråd uppmanas alla att märka sina cyklar.  De cyklar och andra tillhörigheter i cykelförråden som inte är uppmärkta inom tre månader, det vill säga före 30 september, kommer att avyttras i någon form.

 

Trädgårdsgruppen

Föreningen har fått en aktiv och kunnig trädgårdsgrupp som redan lämnat förslag om hur vi kan vårda våra gröna ytor. Stort tack för det! Gruppen har tillsammans med styrelsen träffat Mats Lindberg. Efter helgen påbörjas arbete med att trimma häckar, såga grenar på träd och att gödsla gräsmattor. Passa på att prata med killarna angående hur du vill ha det runt din lägenhet. Senare i höst beskärs träden ytterligare.

 

Tvättstugan

Den lilla tvättmaskinen har gått sönder och kommer att tas bort.

 

Nyckelansvarig

Ny nyckelansvarig är Ella-Britt Gustavsson, Källvägen 7, telefon 08-730 35 51.

 

Styrelsen önskar alla medlemmar en skön sommar!

Utgiven 2015-06-18 av styrelsen för Brf Runhällen

 

 

Copyright  ©  All Rights Reserved